Các tiêu chí lựa chọn máy hút ẩm công nghiệp

Trong công nghiệp việc lựa chọn máy hút ẩm cho phù hợp với yêu cầu là rất quan trọng để đảm bảo sử dụng đúng mục đích với chi phí thấp và hiệu quả kinh tế cao. Một số tiêu chí cần xem xét khi lựa chọn  máy hút ẩm cho công nghiệp:

+ Xem xét các yêu cầu về độ ẩm và nhiệt độ cần kiểm soát trong phòng. Thông thường trong sản xuất và lưu kho độ ẩm cần khống chế từ 40%-60%, đối với yêu cầu này thì các loại máy hút ẩm sử dụng máy nén công nghệ ngưng tụ sẽ đáp ứng được. Nhưng nếu yêu cầu độ ẩm xuống mức dưới 20% như yêu cầu bắt buộc trong một số lĩnh vực như sản xuất dược phẩm, phòng thí nghiệm, công tác bảo tồn, lưu trữ thì máy hút ẩm sử dụng máy nén không đáp ứng được. Lúc đó chúng ta cần sử dụng máy hút ẩm dạng Rotor.

+ Kiểm tra diện tích của phòng, không gian cần kiểm soát độ ẩm. Diện tích càng lớn càng cần máy hút ẩm công suất lớn hơn hoặc chúng ta phải sử dụng nhiều máy hút ẩm công suất nhỏ hơn.

+ Kiểm tra độ ẩm, nhiệt độ trung bình trong phòng. Phòng đã có điều hòa hay chưa?

+ Kiểm tra độ kín của phòng, cấu tạo, số cửa?...Số người hoạt động thường xuyên trong phòng?

+ Xem xét các yếu tố khác như nguồn điện, đường nước thải... để đảm bảo việc lắp đặt máy hút ẩm cho phù hợp.