Giò - Mọc - Xúc xích

Thương hiệu
BAH FOOD
Vạn Xuân Tân Ước
Khoảng giá

-
Mọc - Truyền thống 1kg

Mọc - Truyền thống 1kg

190.000đ
Tạm hết hàng
Mọc – Ocoop 1kg

Mọc – Ocoop 1kg

200.000đ
Tạm hết hàng
Xúc xích - Truyền  thống 1kg

Xúc xích - Truyền thống 1kg

180.000đ
Tạm hết hàng
Xúc xích - Ocoop 1kg

Xúc xích - Ocoop 1kg

200.000đ
Tạm hết hàng
Giò me - Truyền thống 1kg

Giò me - Truyền thống 1kg

300.000đ
Tạm hết hàng
Giò me – Ocoop 1kg

Giò me – Ocoop 1kg

350.000đ
Tạm hết hàng
Giò bò bê - Truyền  thống 1kg

Giò bò bê - Truyền thống 1kg

300.000đ
Tạm hết hàng
Giò bò bê - Ocoop 1kg

Giò bò bê - Ocoop 1kg

350.000đ
Tạm hết hàng
Chả cốm Tú Lệ - Ocoop 1kg

Chả cốm Tú Lệ - Ocoop 1kg

260.000đ
Tạm hết hàng
Chả quế - Truyền  thống 1kg

Chả quế - Truyền thống 1kg

230.000đ
Tạm hết hàng
Chả quế - Ocoop 1kg

Chả quế - Ocoop 1kg

260.000đ
Tạm hết hàng
Giò xào(giò thủ) – Ocoop 1kg

Giò xào(giò thủ) – Ocoop 1kg

270.000đ
Tạm hết hàng
Giò tai nấm – Ocoop 1kg

Giò tai nấm – Ocoop 1kg

250.000đ
Tạm hết hàng
Giò lụa – Truyền thống 1kg

Giò lụa – Truyền thống 1kg

220.000đ
Tạm hết hàng
Giò lụa - Ocoop 1kg

Giò lụa - Ocoop 1kg

250.000đ
Tạm hết hàng
Giò bê thượng hạng (1kg)

Giò bê thượng hạng (1kg)

290.000đ
Tạm hết hàng
Jambon thượng hạng (300g)

Jambon thượng hạng (300g)

65.000đ
Tạm hết hàng
Chả vịt Vân Đình 300G

Chả vịt Vân Đình 300G

68.000đ
Tạm hết hàng
Đăng ký thành viên
Scroll To Top
Phone Messener Zalo