Vạn Xuân Tân Ước

Danh mục
Khoảng giá

-
Bánh trưng - Truyền thống 1Kg

Bánh trưng - Truyền thống 1Kg

55.000đ
Tạm hết hàng
Bánh trưng – Ocoop 1kg

Bánh trưng – Ocoop 1kg

80.000đ
Tạm hết hàng
Nem chua - Truyền  thống 1kg

Nem chua - Truyền thống 1kg

200.000đ
Tạm hết hàng
Nem chua - Ocoop 1kg

Nem chua - Ocoop 1kg

250.000đ
Tạm hết hàng
Mọc - Truyền thống 1kg

Mọc - Truyền thống 1kg

190.000đ
Tạm hết hàng
Mọc – Ocoop 1kg

Mọc – Ocoop 1kg

200.000đ
Tạm hết hàng
Xúc xích - Truyền  thống 1kg

Xúc xích - Truyền thống 1kg

180.000đ
Tạm hết hàng
Xúc xích - Ocoop 1kg

Xúc xích - Ocoop 1kg

200.000đ
Tạm hết hàng
Giò me - Truyền thống 1kg

Giò me - Truyền thống 1kg

300.000đ
Tạm hết hàng
Giò bò bê - Truyền  thống 1kg

Giò bò bê - Truyền thống 1kg

300.000đ
Tạm hết hàng
Giò me – Ocoop 1kg

Giò me – Ocoop 1kg

350.000đ
Tạm hết hàng
Giò bò bê - Ocoop 1kg

Giò bò bê - Ocoop 1kg

350.000đ
Tạm hết hàng
Chả cốm Tú Lệ - Ocoop 1kg

Chả cốm Tú Lệ - Ocoop 1kg

260.000đ
Tạm hết hàng
Chả quế - Truyền  thống 1kg

Chả quế - Truyền thống 1kg

230.000đ
Tạm hết hàng
Chả quế - Ocoop 1kg

Chả quế - Ocoop 1kg

260.000đ
Tạm hết hàng
Giò xào(giò thủ) – Ocoop 1kg

Giò xào(giò thủ) – Ocoop 1kg

270.000đ
Tạm hết hàng
Giò tai nấm – Ocoop 1kg

Giò tai nấm – Ocoop 1kg

250.000đ
Tạm hết hàng
Giò lụa – Truyền thống 1kg

Giò lụa – Truyền thống 1kg

220.000đ
Tạm hết hàng
Giò lụa - Ocoop 1kg

Giò lụa - Ocoop 1kg

250.000đ
Tạm hết hàng
Đăng ký thành viên
Scroll To Top
Phone Messener Zalo